O zrębkach

O zrębkach

Zrębki drzewne to rozdrobnione drewno w postaci długich na 5-50 mm, szerokich i grubych na 2-8mm ścieków o charakterystycznym romboidalnym kształcie.

Po rozdrobnieniu w odpowiedni sposób drewno staje się standaryzowanym biopaliwem. Dzięki zastosowaniu przez nas nowoczesnej maszyny z sitem, uzyskujemy zrębki równej wielkości co jest podstawowym warunkiem w zautomatyzowanym procesie spalania w przydomowych kotłowniach. Takie paliwo znajduje szerokie zastosowanie w kotłach wyposażonych w podajniki ślimakowe, które zasila palenisko.

Ponad to zrębki drzewne, ze względu na swoją strukturę, łatwiej uwalniają gaz drzewny, co przy utrzymaniu wilgotności paliwa na poziomie 20% zapewnia wysoką sprawność spalania.

 

Zrębki są doskonałym i tanim źródłem ciepła.

Wartość opałowa zrębów leśnych jest taka sama jak drewna i wynosi 6-16 MJ/kg.

Przy wilgotności naturalnej 50-60% wartość opalowa waha się w zakresie od 6-7GJ/kg

Najważniejszym czynnikiem na wartość energetyczną drzewa bez względu na jego postać jest wilgotność. Drzewo w postaci zrębka bardzo szybko odprowadza wilgoć do atmosfery . Pozostawione na kilka godzin na otwartej przestrzeni pozwala uzyskać wilgotność do ok. 20% . Dalsze suszenie jest bezcelowe gdyż drewno jest higroskopijne co powoduje że wchłania wilgoć z otoczenia. Rozwiązaniem może być pakownie go w worki foliowe podobnie jak pakowany jest pelet jednak zastosowanie takiej metody powoduje wzrost ceny produktu, a korzyść to jedynie uzyskanie większej wartości opałowej o 3GJ/kg (pod warunkiem całkowitego wysuszenia!).

Innym przykładem może być zastąpienie węgla, zrębkami.
Jedną tonę węgla kamiennego średniej jakości można zastąpić przez ok. 1,3-1,5 t paliwa w postaci zrębka otrzymując czystą energię, czystą kotłownie, przyjemny zapach i znikomą ilość popiołu.
Spalając 1 t zrębków uzyskujemy jedynie do ok. 5 kg popiołu który można wykorzystać w ogrodzie.

 

Zrębki drzewne w liczbach:

1mpl zrębków to ok. 0,35m3 litego drewna
1 tona zrębków to około 4m3
4m3 zrębków to ok. 1,4m3 litego drewna
1mp drzewa to 2mpl zrębków
1m3 litego drzewa to 2,8 mpl usypanych zrębków
1 m3 zrębków to ok. 65-75 litrów oleju opałowego
1kg zrębek to 3,4 kWh
1kg zrębek = 0,24-042 kg oleju opałowego=0,27-0,51 m3 gazu ziemnego=0,45-0,81 kg węgla kamiennego

gdzie:
m3 metr sześcienny
mp- metr przestrzenny, porcja drzewa ułożonego liczona wraz z wolnymi przestrzeniami pomiędzy kawałkami drzewa
mpl- metr przestrzenny luzem rozdrobnionego drzewa luźno usypanych ( zrębki, pelet, trociny, wióry ) zajmujących objętość.